Pita Fresco

83 York St
Fredericton, NB

$
Dining
Pita Fresco

With vegetarian and gluten free options, Pita Fresco serves sandwiches, paninis, salads and more.

local
gluten_free
vegetarian
vegan
(506) 453-7374